Tin tức


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 231
  • Tổng lượt truy cập: 8476
Đăng nhập
Điều kiện tự nhiên
Lượt xem: 27
Điều kiện tự nhiên

1. Điều kiện tự nhiên

Xã Hưng Đạo là xã vùng cao miền núi, diện tích tự nhiên là 4.478,15 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 319,14 ha, đất trồng cây hàng năm: 292,65 ha, đất trồng lúa: 143,59 ha, đất trồng cây hàng năm khác 149,06 ha; đất trồng cây lâu năm: 26,49 ha, đất lâm nghiệp 3.823,19 ha,  Đất nuôi trồng thủy sản 1,61 ha, đất chưa sử dụng 186,74 ha. Địa hình đồi núi cao, đường đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trao đổi hàng hoá của bà con nhân dân.

 2. Điều kiện kinh tế - xã hội

Nông nghiệp: Nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, canh tác theo phương thức truyền thống năng suất vẫn ở mức thấp, sản phẩm chính là ngô, lúa và một số cây trồng khác như: Đậu đỗ, khoai, sẵn ...

Chăn nuôi: Chủ yếu phát triển đàn gia súc, gia cầm như:  Trâu, bò, lợn phát triển chăn nuôi đàn gia cầm: gà, vịt ....

Xã được các chương trình dự án cấp kinh phí mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, với các loại cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt, từ đó đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cũng từng bước phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Xã sau khi thực hiện sáp nhập còn 6 xóm hành chính với tổng số 267 hộ và 1.215 nhân khẩu, có 03 dân tộc sinh sống gồm dân tộc: Tày; Nùng; Dao: Tày chiếm 3,1%; Nùng chiếm 2,25%; Dao chiếm 94,65%. Tỷ lệ hộ nghèo: Toàn xã có 149 hộ nghèo chiếm 57,09 %, hộ cận nghèo có 48 hộ, chiếm 16%, trên địa bàn xã không xảy ra tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, an ninh trật tự ổn định.

Tin liên quan